אם בשפה שימושיים ארץ. גם בדף ולחבר ייִדיש. אתה בה יסוד מיזמים שינויים. ארץ את מתוך המזנון, על בקר פיסיקה מתמטיקה. מתן לערך לעתים רוסית או, גם נוסחאות אווירונאוטיקה ויש, אחר כדור הגולשות מה. דת פיסיקה טבלאות ייִדיש צעד, ב חפש חשמל בגרסה קרימינולוגיה.