תחזוקה שוטפת כוללת ניקוי התא בהתאם להוראות היצרן, בדיקת רוכסנים, שסתומים, פילטרים והבטחת תפקוד תקין של אביזרים כמו מחוללי חמצן, מדחסים, וכל המכשירים הנלווים ע”י טכנאי מוסמך מטעם הספק. הזמן המומלץ הוא כל שישה חודשים או 500 שעות שימוש.